I år som i fjor arrangerer vi fellesdugnad. Dugnaden er en fin inntektskilde for det enkelte lag og hovedlaget. Vi har fått gode tilbakemeldinger på produktene og at det fortsatt er valgfrihet i hvilke produkter den enkelte skal selge.

Styret har derfor besluttet at fellesdugnaden også skal gjennomføres i år. Vi har foretatt noen endringer i hvilke produkter som tilbys. Ellers er rutinen den samme som tidligere.

Dvs; alle familier må selge 10 produkter, hvilke velger dere selv. Har dere flere barn som spiller håndball, vil det eldste barnet bli prioritert. Hvis dere velger å selge mer enn 10 produkter kan dere fordele mellom barna. Dersom noen ønsker å kjøpe seg fri fra dugnaden er det mulig. Da betales kr 150 pr. produkt man ønsker å kjøpe seg fri. Å kjøpe seg helt fri fra dugnaden koster da kr 1 500,-.

  • Den enkelte lagledelse har ansvar for å sende ut bestillingsark til den enkelte spiller/foresatt. Deretter skal lagleder samle inn bestillingskjemaene og oppsummere lagets bestilling.
  • Samlet lagsbestilling og bestillingsarkene sendes til:  Hilde_martinsen@hotmail.com
  • Innen: 05/11-19 (absolutt siste frist!)
  • Når alle varer har ankommet klubben blir det satt en dato der alle (evt. stedfortreder) møter i Melhushallen for å hente sine varer. Dato blir dere informert om så snart vi vet når varene kommer.
  • Salgssum for varene betales inn til lagets konto innen 15/12-19. Lagleder må påse at alle betaler og evt purrer.
  • Økonomiansvarlig i klubben foretar en avregning mot lagets konto slik at det enkelte lag sitter igjen med 80% av fortjenesten. 7,5% av fortjenesten går til laget som organiserer dugnaden og 12,5% går til hovedlaget.

Dette er penger som kommer avdelingen og hvert enkelt lag til gode, Lykke til!

Styret i Melhus Håndball