Kontaktpersoner

Her er oversikt over kontaktpersoner.

Melhus/Gimse Håndball er en del av Melhus Idrettslag. Vi trener hovedsakelig i Melhushallen, Horghallen og Lundahallen.

Styret

Her er en oversikt over de som sitter i styret. Hjelp oss til å gjøre Melhus Håndball enda bedre. Har du en god idé? Ikke nøl med å ta kontakt.

Kontaktpersoner

Finner du feil her, send mail til din lagleder.

Lag Funksjon Navn Mobilnummer E-postadresse
J2012 Lagleder Ole Gunnar Løvseth ogl@hent.no
Trener Karin Lunde 91309178 karin.lunde@hotmail.no
Trener Merete Klemmetvoll 40847658 mereteklemmetvoll@hotmail.com
J2011 Trener Geir Ove Berg 48220552 geir.ove.berg@gmail.com
Trener Cathrine Ålstedt cathrinealdstedt@yahoo.no
Trener Trine Brudal brudaltrine@hotmail.com
Trener Pia Grytdal
Lagleder Linda Jensen 99299581 linjense@gmail.com
Økonomi Veronica Iren Løkås 95292540 veronica.lokas@gmail.com
J2010 Lagleder Pia Bye 90942776 piabye85@hotmail.com
Trener Marit Onsøien 48170027 marit.onsoien@melhus.kommune.no
Trener Anne Grete Heggdal 93030694 annehegdal@gmail.com
Økonomi Trine Lossius Brendryen 91743130 tlossius@online.no
J2009 Trener Merete Klemmetvoll 40847658 mereteklemmetvoll@hotmail.com
Trener Anja Terese Rian 97159047 anja.terese@hotmail.com
Trener Gunn Irene Heggvold 91528270 gih@dmmh.no
Trener Vibeke Vollvik 41646707 vibeke_bremnes@hotmail.com
Trener Mildri Eide 93882406 eg-o@online.no
Trener Camilla Brun Solberg 93457791 camilla.solberg74@gmail.com
Økonomi Kjellaug Krogh Angvik 90053628 kjellaugk@hotmail.com
Lagleder Hege Qvenild Oustad 47298689 hegeqvenild@yahoo.no
J2008 Trener Helene Trøan 92810179 helene.troan@gmail.com
Trener Stine Høgset 92861445 stine.hogset@gmail.com
Trener Hanne Heggem 93060631 hanne@kinnarps.no
Trener Geir Ove Berg 48220552 geir.ove.berg@gmail.com
Lagleder Terje Gagnås 98218360 terje@trio-bygg.com
Lagleder Karianne Eid karianneeid@gmail.com
Lagleder/økonomi Nina Langørgen langorgen.nina@gmail.com
Lagleder Ingrid Busklein Kvalvik ibusklein@yahoo.no
J2007 Trener Kristin Bye 90109955 kristin.bye@hotmail.no
Trener Ida Hvidsten 47687779
Lagleder/Økonomi Beate Bjørnli 91771454 beatebjornli@hotmail.com
J2006 Lagleder/økonomi Tone Rønning 90505074 tone@neontex.no
Lagleder Heidi Johansen 93458920 heijohansen@gmail.com
Trener Camilla Solberg 93457791 camilla.solberg74@gmail.com
Trener Elin Høiem Øhlmheim 971 22 011 elinolmheim@gmail.com
J 2005 Lagleder Marianne Gangås 92423215 mariannebp@hotmail.com    
Lagleder Hanne Holen 90674433 hanneholen@hotmail.com
Trener May Størseth Eggen 90233089 may.storseth@hotmail.com
Trener Tove Lehn 93871891 tove.lehn@icloud.com
Økonomi Jostein Johansen 93447780 Jostein.jo@gmail.com
J 2004 Lagleder Håvard Duesten 90705488 havard@duesten.no
Økonomi Janne Langørgen 92026054 jannelang@hotmail.no
Trener Rune Øie 48255000 rune.oie@bravida.no
Trener  Marianne Orheim 93044037 Marianne.orheim@loqal.no
J2003 Lagleder Elin Rokkones Hansen 41452672 erokkones@hotmail.com
Lagl/økonomi/trener Heidi Aalto Sundet 95126908 hasundet@gmail.com
Trener Åsmund Hansen 90280019 aasmund.hansen@loqal.no
J 2001/02 Økonomi Reidun Gunnarson 93054483 rg@getmail.no
Lagleder Kari Traasdahl 94036050 kari.traasdahl@live.no
Leder Kristin Eidsmo 91842627 keidsmo@online.no
Leder Hege Kvalen 92042328 hege.kvalen@hotmail.no
G2012 Trener Pia Bye 90942776 piabye85@hotmail.com
Lagleder/økonomi Torstein Hansen 93201529 torstein.hansen@akerbp.com
G2011 Trener Pia Bye 90942776 piabye85@hotmail.com
G2010 Lagleder Marit Bringedal Borten 41522751 mbb@bnbank.no
Lagleder Gunnild Åberge Vie 41691518 gunnild.vie@ntnu.no
Trener/økonomi Ingunn Nervik Isaksen 90997773 ingunn.nervik@gmail.com
Trener Lena Woldmo 41445633 len_aw@hotmail.com
Trener Leif Morten Herskedal 91800301 leif.herskedal@ntnu.no
Trener Marius Sellie 98115595 marius_ds@live.com
Trener Monika K. Vikeland 40044389 vikeland@gmail.com
G2009 Trener Ingunn Hundal 46913211 ingunnhundal@me.com
Trener Inge Hovd Gangås 9716965 ingehg@gmail.com
Lagleder Inger Hanne Eide Holst 92232572 hanneeide_1@hotmail.com
Økonomi Trude Havdal 97137166 trude.havdal@bdo.no
G2008
G2007 Trener/økonomi Ingunn Nervik Isaksen 90997773 ingunn.nervik@gmail.com
Trener Anja Terese Rian 97159047 anja.terese@hotmail.com
Trener Siri Martinussen 91760295 jlm@trondheim.kommune.no
Trener Bjørn Nervik 92829720 bn@blibest.no
Lagleder Jan Roar Lund janroarlund@hotmail.com
Lagleder Mari Synøve Leintrø marisynove@hotmail.com
G2006 Trener Valerey Putans 92859491 valeryp@broadpark.no
Trener Svein Erik Horg 91320452 sveinhorg@hotmail.com
Trener Ole Morten Øyås 92223377 oleoyas@yahoo.no
Trener Thomas Nielsen 97010510 thomanie@gmail.com
Trener Bjørn Tore Segtnan Wahlberg 41291382 bjotos@gmail.com
Lagleder/Økonomi Ingrid Wahlberg 47275820 Ingrid.Wahlberg@ou.trondheim.kommune.no
Lagleder/økonomi Else Solstad 91885090 elsesols@online.no
G 2005
G 2004 Trener Inger Mærk 90942627 ing-mark@online.no
Trener Reidun Gunnarson 93054483 rg@getmail.no
Trener Asle Hårsaker 91751760 asleharsaker@hotmail.com
Trener Ivar Blekesøien 90066930 ivarblek@online.no
Lagleder Karin Kolstad 98855928 ka-kolst@online.no
Lagleder/økonomi Bård Bjerksetmyr 90895388 bardb@getmail.no
G 2003 Trener Åsmund Hansen 90280019 aasmund.hansen@loqal.no
Trener Vibeke Lie Bredesen 97114480 vibeke.bredesen@hotmail.com
Lagleder Lisbet Nilsen 95472186 Lisb.nilsen@gmail.com
Økonomi/lagleder Marianne Moe 90964296 mariannemoe@hotmail.no
G 2002 Lagleder/økonomi Tor Arne Hage 93457832 tor.hage@hotmail.com
Trener Kai Morten Størseth dr.kai@live.no
Trener Linda Kvam 99554862 linda.kvam@hotmail.no
G 2001 Lagleder Ole Anton Sæteraas 99241727 oleantonsateraas@hotmail.com
Lagleder Marianne Orheim 93044037 Marianne.orheim@loqal.no
Lagleder/Økonomi Jens Otto Havdal 91346242 ottohav@yahoo.no
Lagleder Hilde Martinsen 92093394 hilde_martinsen@hotmail.com
Trener Inger Mærk 90942627 ing-mark@online.no
Trener Asle Hårsaker 91751760 asleharsaker@hotmail.com
Damer 2 Trener (hoved) Jan Erik Wiedemann janerik10@hotmail.no
Trener Åsmund Hansen 90280019 aasmund.hansen@loqal.no
Lagleder (hoved) Edle Kaspara Keiserås 90838753 e-keiser@online.no
Lagleder Kari Traasdahl 94036050 kari.traasdahl@live.no
Lagleder/økonomi May-Liss Langørgen 459 05 431 may.langorgen@gmail.com
Lagleder/økonomi Reidun Gunnarson 93054483 rg@getmail.no
Herrer Trener Asle Hårsaker 91751760 asleharsaker@hotmail.com
Trener Jan Erik Wiedemann janerik10@hotmail.no
Trener Camilla Solberg 93457791 camilla.solberg74@gmail.com
Lagleder/økonomi Jens Otto Havdal 91346242 ottohav@yahoo.no
Lagleder Hilde Martinsen 92093394 hilde_martinsen@hotmail.com
Lagleder Ole Anton Sæteraas 99241727 oleantonsateraas@hotmail.com
Damer 4 Lagleder Marianne Singstad 98653633 marianne_singstad@hotmail.com
Økonomi Beate Solberg 92842030 beasol87@hotmail.com