Instruksen følger de ulike rollene som kreves for gjennomføring av kamparrangement.

Les / last ned ‘Koronainstruks for kamparrangement i Melhushallen’:

Koronainstruks for kamparrangement i Melhushallen

Sjekk www.handball.no jevnlig for oppdatering og mer utfyllende retningslinjer for gjennomføring av trening.

  1. Omdufølerdegsyk–holddeghjemme–alltid.
  2. Godhånd-oghostehygieneskalpraktiserespåtreningogkamp–alltid.
  3. Holdavstandogunngånærkontaktutenfortreningogkamp–alltid.

page3image10362176