Instruksen følger de ulike rollene som kreves for gjennomføring av kamparrangement.

Koronainstruks Versjon: 1.5