Medlemsavgift

Da er det tid for å betale medlemsavgift for 2018.

Gå inn her: medlemskontingent

Dette skal betales alle aktive fra 2009-årgangen til og med senior.

Også ledere i klubben skal betale medlemsavgift. I tillegg oppfordres foreldre til å betale medlemsavgift for å støtte den jobben som gjøres frivillig i Melhus Idrettslag. Støtte fra Idrettsforbundet er basert på antall medlemmer i hovedidrettslaget.