Seriereglement for TrønderEnergi-serien og NordNorge-serien – Sesongen 2019/20.

Konkurranseteamet i NHF har siden høsten 2017 arbeidet med å samordne en del regionale bestemmelser på noen områder for å oppnå mer likhet i hele Norge. Dette kan føre til endringer i de påfølgende regler og bestemmelser for sesongen 2019/20. Dette gjelder bl.a. Kortbanehåndball i noen av de yngste klassene (pkt. 5), dommerkvotebestemmelser (pkt.16) og diettgodtgjørelse (pkt.17).

Les mer her >