Revidert sportslig plan er godkjent av styret i Melhus håndball og gjelder inntil videre. Planen skal godkjennes av årsmøtet i Melhus Håndball 2023. Innspill sendes sportslig@melhushandball.no senest tre uker før årsmøtet.