Styret

Vi er en klubb der alle skal få lov å utvikle seg. I Melhus Håndball kan du bli så god du vil. Vi backer deg – men du må gi alt.

Vi i styret elsker når folk fortell oss om sine håndballopplevelser. Hjelp oss til å gjøre Melhus Håndball enda bedre. Har du en god idé? Ikke nøl med å ta kontakt.

Leder Inger Mærk 909 42 627 leder@melhushandball.no
Nestleder Bård Bjerksetmyr 908 95 388 bardb@getmail.no
Økonomiansvarlig Marianne Moe 909 64 296 okonomi@melhushandball.no
Laglederkontakt Tone Rønning 905 05 074 laglederkontakt@melhushandball.no
Sportslig leder
Dommerkontakt Kristin Bye 901 09 955 dommerkontakt@melhushandball.no
Sekretær Rita Riseth post@melhushandball.no
Styremedlem Åshild Langørgen 951 34 114 ashild.langorgen@skatteetaten.no
Styremedlem Heidi Johansen 934 58 920 heijohansen@getmail.com