Treningstider

Her er fordeling av treningstid.

Hallfordeling 2018-2019
Her er oversikt over hallfordeling 2018-2019 for Horghallen, Lundahallen, C-Bygget Melhus, Brekkåsen skole, Høyeggen skole og Flå skole.