Alle medlemmer innkalles til årsmøte i Melhus / Gimse Håndball, Melhushallen torsdag 28. februar 2019 kl. 20.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til årsmøtet sendes styret ved leder Inger Mærk, epost: leder@melhushandball.no, innen 14. februar 2019. Agenda legges ut på nettsiden vår, melhushåndball.no 15. februar.

Alle medlemmer er velkommen!

Melhus, 30. januar 2019

Vel møtt!
Styret