Alle medlemmer innkalles til årsmøte i Melhus / Gimse Håndball, Melhushallen torsdag 28. februar 2019 kl. 20.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til årsmøtet sendes styret ved leder Inger Mærk, epost: leder@melhushandball.no, innen 14. februar 2019. Agenda legges ut på nettsiden vår, melhushåndball.no 15. februar.

Alle medlemmer er velkommen!

Melhus, 30. januar 2019

Vel møtt!
Styret


Saksliste

ÅRSMØTE MELHUS/GIMSEHÅNDBALL 28.02.2019

Sak 1. Åpning

Sak 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 4. Valg av møtedirigent og referent

Sak 5. Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokoll

Sak 6. Årsberetning fra styret

Sak 7. Økonomi

a. Regnskap

b. Godkjenning av endringer i økonomidirektivet

Sak 8. Innkomne saker

Sak 9. Valg