Alle medlemmer innkalles til årsmøte i Melhus Håndball, Melhushallen, mandag 24. februar 2020 kl. 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til årsmøtet sendes styret ved leder Jan Frode Hatlen, epost: leder@melhushandball.no, innen 17. februar 2020. Agenda legges ut på nettsiden vår.

Alle medlemmer er velkommen!

Melhus, 03.02.2020

Vel møtt!
Styret 


Saksliste 

ÅRSMØTE MELHUS HÅNDBALL

Sak 1. Åpning 

Sak 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 4. Valg av møtedirigent og referent 

Sak 5. Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokoll 

Sak 6. Årsberetning fra styret

Sak 7. Økonomi 

a. Regnskap 

b. Godkjenning av endringer i økonomidirektivet 

Sak 8. Innkomne saker 

Sak 9. Valg