Alle medlemmer innkalles til årsmøte i Melhus Håndball, mandag 1. mars 2021 kl. 19.00.

OPPDATERT:

Årsmøtet til Melhus håndball i morgen blir digitalt.

Zoom:
https://NTNU.zoom.us/j/98603066036?pwd=MHNMdHo2T1NGTlRjM1JrVjdaYlhvZz09

Meeting ID: 986 0306 6036
Passcode: 861515

SIP:
98603066036@zoomcrc.com

Vanlige årsmøtesaker

Forslag til årsmøtet sendes styret ved leder Jan Frode Hatlen, epost: leder@melhushandball.no, innen 15. februar 2021. Saksliste legges ut på nettsiden vår.

Alle medlemmer er velkommen!

Vel møtt!
Styret Melhus Håndball

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtet i Melhus Idrettslag, avd. fotball blir med forbehold om koronasituasjonen avholdt fysisk, og kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Melhus Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/


Saksliste 

ÅRSMØTE MELHUS HÅNDBALL 

Sak 1. Åpning 

Sak 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 4. Valg av møtedirigent og referent 

Sak 5. Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokoll 

Sak 6. Årsberetning fra styret

Sak 7. Økonomi 

a. Regnskap 

b. Godkjenning av endringer i økonomidirektivet 

Sak 8. Innkomne saker 

Sak 9. Valg