Alle medlemmer innkalles til årsmøte i Melhus Håndball, Melhushallen, mandag 28. februar 2022 kl. 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til årsmøtet sendes styret ved leder Jan Frode Hatlen, e-post: leder@melhushandball.no innen 15. februar 2022. Saksliste legges ut på hjemmesiden til Melhus Håndball.

Alle medlemmer er velkommen!

Melhus, 26.01.2022

Vel møtt!
Styret 


Saksliste 

ÅRSMØTE MELHUS HÅNDBALL 

Sak 1. Åpning 

Sak 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 4. Valg av møtedirigent og referent 

Sak 5. Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokoll 

Sak 6. Årsberetning fra styret

Sak 7. Økonomi 

a. Regnskap 

b. Godkjenning av endringer i økonomidirektivet 

Sak 8. Innkomne saker 

Sak 9. Valg