Alle medlemmer innkalles til årsmøte i Melhus Håndball i Melhushallen, 
torsdag 2. mars 2023 kl. 20.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret innen 16.02.23 til leder@melhushandball.no


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett, se Melhus Idrettslags lov.

Fullstendig saksliste legges ut på hjemmesiden til Melhus Håndball senest en uke før årsmøtet.


Alle medlemmer er velkommen!
Vel møtt!

Melhus, 26.01.2023

Styret i Melhus Håndball

Saksliste 

ÅRSMØTE MELHUS HÅNDBALL 

Sak 1. Åpning 

Sak 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 4. Valg av møtedirigent og referent 

Sak 5. Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokoll 

Sak 6. Årsberetning fra styret

Sak 7. Økonomi 
a. Regnskap 
b. Budsjett
c. Godkjenning av økonomidirektivet 

Sak 8. Vedta Handlingsplan

Sak 9. Vedta Sportslig plan 
Revidert Sportslig plan ligger på Melhus Håndball hjemmeside

Sak 10. Valg 

Vel møtt!